Đề cương báo cáo tổng kết và Bảng chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh

Đề cương báo cáo tổng kết và Bảng chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh
Căn cứ Công văn số 65/HD.CĐN, ngày 03/5/2012 của Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ về việc hướng dẫn Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012;

Tác giả bài viết: Thanh Đào