16:45 ICT Thứ ba, 22/05/2018

Danh mục

Đăng nhập

Quảng cáo

Phòng GD&ĐTQuận Bình Thủy - TPCT
Bo ngoai giao

Trang nhất » Tin Tức » Biểu mẫu

Phiếu đánh giá công chức, viên chức theo công văn 1769 của Sở Nội vụ (phụ lục 1a, 2a,2b)

Phiếu đánh giá công chức, viên chức theo công văn 1769 của Sở Nội vụ (phụ lục 1a, 2a,2b)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn 6019/UBND-NCPC ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013; Công văn số 4375/BNV-CCVC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013; Sở Nội vụ hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013 như sau:

MẪU BẢN HỢP ĐỒNG VÀ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

MẪU BẢN HỢP ĐỒNG VÀ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

MẪU BẢN HỢP ĐỒNG VÀ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG DÀNH CHO CÁC CĐCS

CÁC BIỂU MẪU CỦA TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

CÁC BIỂU MẪU CỦA TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Các biểu mẫu gồm: - PHIẾU THĂM HỎI -BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN - BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯ¬ỜI THAM DỰ HỘI THẢO, TẬP HUẤN GIẤY ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN -Quyết định Về việc trợ cấp khó khăn - BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT. - CÁC LOẠI SỔ THU, CHI, THEO DÕI...... - CÁC PHIẾU THU, CHI

MẪU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

MẪU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2013 – 2014 Căn cứ Thông tư 55/2011-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh; Căn cứ Hướng dẫn 1295/HD-SGD&ĐT-PC ngày 30/7/2012 của Sở GD&ĐT TP cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Mẫu kế hoạch Ban Thanh tra nhân dân

Mẫu kế hoạch Ban Thanh tra nhân dân

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 201…-201… Căn cứ Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (BTTND).

Mẫu QUyết định thành lập câu lạc bộ nữ công và công nhận Ban chủ nhiệm

Mẫu QUyết định thành lập câu lạc bộ nữ công và công nhận Ban chủ nhiệm

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ vào Quyết định số ......./QĐ.CĐGD&ĐT, ngày .../..../ 2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc công nhận Ban chấp hành, UBKT công đoàn cơ sở trường ......................nhiệm kỳ 2012-2015

Mẫu Quyết định công nhận Ban Thanh Tra nhân dân

Mẫu Quyết định công nhận Ban Thanh Tra nhân dân

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2004; Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Quyết định số 530 về việc ban hành quy định về công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại- tố cáo

Quyết định số 530 về việc ban hành quy định về công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại- tố cáo

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Các phụ lục hồ sơ thi đua năm học 2012-2013

Các phụ lục hồ sơ thi đua năm học 2012-2013

PHỤ LỤC Mẫu hồ sơ đề nghị xét khen thưởng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ I. MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Mẫu số 01 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ; thành phố trực thuộc trung ương; Tập thể Lao động xuất sắc; Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn

Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn

Mẫu Kế hoạch họat động CĐCS

Mẫu sổ quản lý công đoàn viên

Mẫu sổ quản lý công đoàn viên

Mẫu sổ quản lý công đoàn viên

Mẫu sổ theo dõi đơn thư khiếu nại - tố cáo

Mẫu sổ theo dõi đơn thư khiếu nại - tố cáo

Mẫu sổ theo dõi giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của UBKT CĐ

Mẫu qui chế hoạt động của UBKT CĐCS

Mẫu qui chế hoạt động của UBKT CĐCS

Mẫu Quy chế hoạt động của UBKT

Mẫu kế hoạch hoạt động của UBKT CDCS

Mẫu kế hoạch hoạt động của UBKT CDCS

Mẫu Kế hoạch hoạt động của UBKT CĐCS

Mẫu túi đựng hồ sơ thi đua

Mẫu túi đựng hồ sơ thi đua

Hồ sơ thi đua gồm:

Các biểu mẫu hồ sơ thi đua cuối năm

Các biểu mẫu hồ sơ thi đua cuối năm

1. CV HD Nop HS thi dua (Truong) 2.Mau to trinh va giay cong nhan SKKN. 3. phu luc cac bieu mau thi dua.doc. 4.TOM TAT THI DUA truong MN-TH-THCS va DS de nghi khen.xls

Đề cương báo cáo tổng kết và Bảng chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh

Đề cương báo cáo tổng kết và Bảng chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh

Căn cứ Công văn số 65/HD.CĐN, ngày 03/5/2012 của Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ về việc hướng dẫn Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012;

Mẫu tờ bìa hồ sơ Hội đồng

Mẫu tờ bìa hồ sơ Hội đồng

HỒ SƠ HỘI ĐỒNG ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN D

Mẫu 2. Bản khai thành tích cá nhân

Mẫu 2. Bản khai thành tích cá nhân

BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO………………. I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Tin mới

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 372

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10368

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1961172